Email: toposvita@gmail.com
Skype: toposvita
Графік роботи: Пн-Пт з 9:00 до 18:00
подати заявку
Особливості освіти в Польщі

Особливості освіти в Польщі

особливості навчання в Польщі

    Система освіти в Польщі не надто відрізняється від української, але все ж має свої особливості, про які варто знати. Тому для майбутніх студентів «Топ-Освіта» підготувала корисну інформацію про систему вищої освіти в Польщі та що потрібно знати про основні моменти в процесі навчання.

    Польща, як і більшість країн Європи, входить до Болонської системи, і має трьохступеневу систему вищої освіти, відповідно до якої передбачається поетапне здобуття освіти у вузах. На кожному з етапів навчання студенти вивчають відповідні освітні програми, і за умови виконання програмних вимог (здача іспитів, написання, захист письмових та наукових робіт), їм присвоюється ступінь бакалавра або бакалавра-інженера, магістра, наукова ступінь доктора відповідно. Щоб отримати повну вищу освіту, потрібно провчитися 5 років. Отож розберемо всі особливості освіти в Польщі.

Система освіти в Польщі

Рівні
вищої освіти
I рівень IІ рівень III рівень
Ступінь
та тривалість
навчання
Бакалавр (BA, licencjat)
- 3 роки (6 семестрів)
Бакалавр-інженер (BSc, Inzyneir) - 3,5 роки (7 семестрів)
Магістр (MA, Magister)
- 2 роки (4 семестри)
Магістр (MA, Magister)
- 1,5 роки (3 семестри)
Доктор (PhD, Doctor)
Неподільна магістратура
- 5 років (10 семестрів)

Основні особливості вищої освіти в Польщі

Вступна кампанія Проходить 2 рази на рік і передбачає прийом абітурієнтів на зимовий (з початком навчання 1 жовтня) та літній (початок навчання – березень) семестри навчання.
Назва вузу Залежно від того, якими повноваженнями наділений ВНЗ, він може називатися університетом, технічним університетом, економічним університетом, політехнікою, академією або вищою школою.
Навчальний рік Поділений на 2 семестри по 15 тижнів навчання кожен. Кожен тиждень складається з 30 годин навчальних занять.
Зимовий семестр Складається з 15 тижнів навчання, серед яких різдвяні канікули, зимова сесія та зимові канікули. Починається 1 жовтня, закінчується – в середині лютого наступного календарного року.
Літній семестр Складається також з 15 тижнів навчання, серед яких великодні свята, літній період навчання та літні канікули. Початок навчання – середина лютого, закінчення – 30 вересня.
Система оцінювання Як правило, використовується 5-бальна система оцінювання:
2-2,5 бали (відповідає F-FX оцінці-ECTS) – незадовільно;
3 бали (E) – достатньо;
3,5 (D) бали – задовільно;
4 (С) бали – добре;
4,5 (B) – дуже добре;
5 (А) – відмінно.
Форми проведення занять Лекції, практичні заняття, семінари, лабораторні заняття, конференції, дискусії.
Стаціонарна (денна) форма навчання Заняття проходять з понеділка по п'ятницю. Один день в тижні, як правило, виділяється для самостійної роботи студентів.
Заочна форма навчання Заняття проходять в суботу і неділю протягом всього дня, кожні два тижні. Буває, що заняття можуть починатися в п'ятницю ввечері або закінчуватися в понеділок ввечері.
ECTS 
(European Credit Transfer System)
Загальноєвропейська система кредитування, що має на меті облік досягнень студентів при освоєнні навчальної програми впродовж визначеного періоду. Завдяки цій системі, студенти мають можливість приймати участь в міжнародних програмах обміну, а випускники вступами на навчання в університети інших країн Європи за спрощеною процедурою.

Залежно від юридичного статусу засновника, способу створення і джерела фінансування вузи поділяються на:

Державні створені відповідним органом державної влади чи державною адміністрацією на підставі Закону і фінансуються державою (в 2012/13 навчальному році на території Польщі діяло 132 державних вищих навчальних заклади).
Приватні (недержавні) створені на підставі рішення міністерства юридичними або фізичними особами, які не є органами державної влади або місцевого самоврядування, діяльність яких не фінансується державою; хоча, слід зазначити, що закон все ж прописує таку можливість (в 2012/13 навчальному році в Польщі налічувалося 321 приватний вищий навчальний заклад). 

    Закон рівною мірою поширюється як на державні, так і на приватні вищі навчальні заклади. Відповідно, кожен з них використовує однакові стандарти організації навчального процесу та викладання, що, в свою чергу, означає те, що форма власності не впливає на якість освіти і престиж отриманого диплома.

Категорії вищих навчальних закладів

Військові (wojskowe) вузи, над якими нагляд здійснює міністр національної оборони Польщі (наприклад, Військово-технічна академія ім. Ярослава Дамбровського у Варшаві)
Вузи державних служб
(służb państwowych)
нагляд здійснює міністр внутрішніх справ (наприклад, Вища школа поліції в м. Щитно)
Медичні
(medyczne)
нагляд здійснює міністр охорони здоров'я Польщі (наприклад, Варшавський медичний університет, Познанський медичний університет імені Кароля Марцинковського, Гданський медичний університет, медичні академії)
Морські
(morskie)
вузи, нагляд над якими здійснює міністр морської економіки (наприклад, Морська академія в м. Гдиня) 
Художні (artystyczne) нагляд здійснює міністр культури і національної спадщини Польщі (наприклад, державні вищі театральні та кінематографічні школи, музичні академії, академії образотворчих мистецтв).

Типи вузів в залежності від обсягу та характеру повноважень з присудження докторського ступеня (PhD)

Університет (uniwersytet) вищий навчальний заклад, що володіє правом присудження ступеня доктора (PhD) як мінімум в 12-ти наукових дисциплінах
Технічний університет (uniwersytet techniczny) вищий навчальний заклад, що має право присудження наукового ступеня доктора (PhD) як мінімум в 12-ти наукових дисциплінах, з яких 8 належать до сфери технічних наук
Політехнічний університет (politechnika) вищий навчальний заклад, що має право присудження ступеня доктора (PhD) мінімум в 6-ти наукових дисциплінах, з яких, принаймні, 4 в галузі технічних наук
Профільний університет
(inny uniwersytet)
вищий навчальний заклад (медичний, економічний, технологічний, сільськогосподарський), який має право присуджувати ступінь доктора (PhD) як мінімум в 6-ти наукових дисциплінах, у тому числі принаймні в 4-х, які повністю відповідають профілю ВНЗ
Академія
(akademia)
вищий навчальний заклад, який має право присуджувати докторський ступінь (PhD) мінімум в 2-х наукових дисциплінах
Літня мовна школа у Варшаві

подати заявку

10-ка кращих державних університетів
Знайти університет
10-ка кращих приватних університетів
Знайти університет
< Попередня Сторінка 0 з 0 Наступна >